Over Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT

De organisatie van Stichting IIP Duurzame ICT bestaat uit een bestuur, een adviesraad, een platformbureau en meerdere Werkgroepen (in oprichting). Tevens kent het platform een Commissie van Aanbeveling.
 
 
Het Platform

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT is een open samenwerkingsverband tussen onderzoekers, bedrijven, overheid, maatschappelijke instellingen en gebruikers.
Lees Meer »

Het Bestuur

Het bestuur van Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT bestaat op dit moment uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid. Lees Meer »

De Missie

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in en door informatie- en communicatie-technologie (ICT).
 
Lees Meer »

 
De Adviesraad

De Adviesraad van Stichting IIP Duurzame ICT bestaat uit vertegenwoordigers van de wetenschap, de overheid, het ICT aanbiedend en ICT toepassend bedrijfsleven. Lees Meer »

De Deelnemers

Een aanzienlijk aantal organisaties hebben inmiddels hun interesse in deelname kenbaar gemaakt. Deel-name staat in principe open voor alle commerciële, publieke en academische organisaties die actief zijn in dit werkveld. Lees Meer »

Commissie van Aanbeveling

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT - wordt onder meer aanbevolen door een commisie van aanbeveling.
 
Lees Meer »

Het Platform


Het bestuur van Stichting IIP Duurzame ICT
 

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT is een open samenwerkingsverband tussen onderzoekers, bedrijven, overheid, maatschappelijke instellingen en gebruikers. Stichting IIP Duurzame ICT beoogt duurzaamheid in en door informatie- en communicatietechnologie te stimuleren en te bevorderen onder meer door het gezamenlijk ontwikkelen van een op thema's gebaseerde strategische onderzoeksagenda. Het is mede aan de deelnemers hoe hier verder invulling aan te geven. Men kan hierbij denken aan onderwerpen als energie-efficiency, innovatief materiaalgebruik (biobased ICT), recycling, duurzame software en (standaarden voor) duurzame (draadloze) netwerkinfrastructuren en -componenten.
 
Het ICT InnovatiePlatform voor Duurzame ICT is, op initiatief van Stichting GreenICT, sinds 24 oktober 2007 actief. Op 18 januari 2010 is het IIP Duurzame ICT door ICTRegie officieel erkend. ICTRegie was het Nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie. Deze onafhankelijke organisatie onder politieke verantwoordelijkheid van de ministers van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd ondersteund door NWO en Agentschap NL (nu: RVO.nl). ICTRegie is met ingang van januari 2011 opgevolgd door het samenwerkingsverband NWO, STW en RVO.NL.
 
De organisatiestructuur van Stichting IIP Duurzame ICT wordt elders op deze pagina nader omschreven.
 
Stichting ICT Innovatie Platform voor Duurzame ICT (Stichting IIP Duurzame ICT) heeft de support van onder meer de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit & Researchcentrum.
 
Deelname aan het IIP Duurzame ICT staat in principe open voor alle commerciële, publieke en academische organisaties die actief zijn in dit werkveld. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname of wilt u nadere informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De Structuur

De organisatiestructuur van Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT kent de volgende organen:
 

Topsectoren

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT is betrokken bij en/of werkt samen met diverse topsectoren, zoals de topsector Energie en de topsector HTSM, en de onderliggende TKI's. Lees Meer »

De oude website

Oude informatie blijft beschikbaar via de oude website. Lees Meer »

Missie


 

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT - heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in en door informatie- en communicatietechnologie. Ze tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren, zoals het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, diverse vormen van communicatie/voorlichting zoals advies, lezingen en workshops en het bevorderen van samenwerking tussen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven.
Stichting IIP Duurzame ICT streeft geen "ten koste van"-duurzaamheid na. Door het innovatief toepassen van huidige en toekomstige technologieën, is een optimaal rendement te bereiken zonder afbreuk te doen aan leef-, woon- en werkcomfort.
 
Het IIP Duurzame ICT visiedocument "Sustainable Visionary Innovation" geeft een nadere beschrijving van de doelstellingen en de missie van Stichting Duurzame ICT.

Het Bestuur

Prof. Ton koonen
Voorzitter

 
Ton Koonen is sinds 2001 voltijds hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en is voorzitter van het onderzoekgebied optische communicatiesystemen. Hij heeft meer dan 20 jaar toegepast onderzoek verricht in breedband telecommunicatiesystemen in de industrie (Philips, AT&T, Lucent Bell Laboratories) en was van 1991-2000 deeltijdhoogleraar aan de Universiteit Twente. Ton is Bell Laboratories Fellow, IEEE Fellow, OSA Fellow en Vice-decaan Onderzoek Fac. EE TU/e. Hij heeft diverse Europese en nationale onderzoeks projecten in breedband communicatie geïnitieerd en geleid. Zijn huidige onderzoekinteresses liggen in breedband optische fiber-naar-het-huis en fiber-in-het-huis technieken, radio over fiber netwerken, optisch schakelen van communicatiestromen, en de energie-gerelateerde aspekten van optische communicatie.

Mr. Roel Croes
Secretaris

 
Roel Croes is de initiator van Stichting IIP Duurzame ICT. Tevens is hij mede-oprichter van Stichting GreenICT. Stichting GreenICT beoogt duurzaamheid in en door ICT te bevorderen. Naast zijn deelname aan diverse ICTadviescommissies voor (wetenschappelijk) technologisch onderzoek, initieert hij ICT gerelateerde wetenschappelijk onderzoeksprojecten op het gebied van ICT en duurzaamheid. Roel is onder meer ook de initiatiefnemer van An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie, SIEnergyLab - Sustainable ICT & Energy Research en Stichting An Innovative Truth - Stichting ter bevordering van duurzaamheid & innovatie in en door HighTech Systemen & Materialen. Beroepshalve adviseert hij bedrijven in bedrijfs- en procesoptimalisatie. Dit met een focus op ICT, juridische zaken en innovatie. Hij werkte onder andere voor verschillende triple play organisaties. Croes studeerde notarieel en Nederlands recht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Prof. Gerard Smit
Penningmeester

 
Gerard Smit is als hoogleraar verbonden aan de faculteit EWI van de Universiteit Twente. Hij geeft leiding aan de CAES vakgroep.
Gerard Smit is verantwoordelijk voor een aantal onderzoeksprojecten gesponsord door de EG, de industrie en de Nederlandse overheid op het gebied van multimedia en efficiënte herconfigureerbare systemen.
Hij werkte vier jaar bij het onderzoekslaboratorium van Océ, Venlo, Nederland. In 1994 was hij gastonderzoeker bij het Computer Laboratory, Cambridge University, Cambridge, MA, en in 1998 was hij gastonderzoeker bij Lucent Technologies Bell Labs Innovations, Murray Hill, NJ.
Sinds 1999 leidt hij de Chameleon groep, die nieuwe hardware en software-architecturen voor energie-efficiënte systemen onderzoekt.

Prof. Sonia Heemstra de Groot Bestuurslid
 
Prof. dr. ir. Sonia Heemstra de Groot is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).
Daarvoor was zij onder meer Chief Scientist bij Twente Institute for Wireless and Mobile Communications (TI-WMC), onderzoeksleider bij Ericsson EuroLab Netherlands en was ze als hoogleraar Wireless Communications verbonden aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft.

De Adviesraad

Prof.dr. Emile Aarts

Prof.dr. Emile Aarts
Rector Magnificus
Universiteit van Tilburg
 

Prof. dr. Peter Apers

Prof. dr. Peter Apers
Decaan faculteit EWI
UTwente
 

Marga Blom

Marga Blom
Directeur Energie Management
KPN
 

Prof. dr. ir. Wil Kling

Prof. dr. ir. Wil Kling †
Hoogleraar
TU/e Eindhoven
 

Prof.dr.ir. Ignas Niemegeers

Prof.dr.ir. Ignas Niemegeers
Hoogleraar
TU/e Eindhoven
 

Prof.dr. Marko van Eekelen

Prof.dr. Marko van Eekelen
Hoogleraar
OU/RU Nijmegen
 

Sabine Hess MBA

Sabine Hess MBA
Environmental sustainability lead
Microsoft Nederland
 

Prof. dr.ir. Anwar Osseyran

Prof. dr.ir. Anwar Osseyran
Hoogleraar & Directeur
UvA / SURFSARA
 

Dr. Angelien Sanderman

Dr. Angelien Sanderman
Lid College van Bestuur
Hogeschool Rotterdam
 

Ir. Gerard Smit Msc.

Ir. Gerard Smit Msc.
CTO Benelux
IBM
 

Dr. Wouter Leibbrandt

Dr. Wouter Leibbrandt
‎Research Manager
Embedded Systems Innovation TNO
 

Drs. Renzo Taal

Drs. Renzo Taal
‎Vice President Northern Europe
Salesforce.com
 

Drs. Jeroen van der Tang

Drs. Jeroen van der Tang
Manager Duurzaamheid & Milieu
Nederland ICT
 

John Post

John Post
Programmadirecteur
TKI Urban Energy
 

Drs. Ronald Verbeek

Drs. Ronald Verbeek
Directeur
CIO Platform Nederland
 

Ir. Frits Verheij

Ir. Frits Verheij
Bestuurslid
Topsector Energie TKI Urban Energy
 

Drs. Mark van der Wolf

Drs. Mark van der Wolf
Manager Identity & Reputation
VGZ
 

Prof.dr. Cees Witteveen

Prof.dr. Cees Witteveen
Hoogleraar
TU Delft
 

Ing. Fred Snijders

Ing. Fred Snijders †
Directeur
Pansa Consultancy
 


 

Het Platformbureau

Roel Croes - Secretaris Stichting IIP Duurzame ICT
Roel Croes
Secretaris
Jan Hoogstrate - Medewerker Platformbureau pro deo
Jan Hoogstrate
Medewerker Platformbureau pd
Willem van Schie - Medewerker Platformbureau pro deo
Willem van Schie
Medewerker Platformbureau pd
 

Platformcoördinerende en ondersteunende activiteiten kunnen worden uitgevoerd door een eigen platformbureau. De werkzaamheden van dit platformorgaan worden uitgevoerd door de secretaris, Mr. Roel Croes (Stichting GreenICT), Jan Hoogstrate (Stichting GreenICT) en Willem van Schie (Stichting GreenICT).
 
Voor vragen, suggesties of nadere informatie, kunt u contact met ons opnemen. Onze contacgegevens vindt u op de pagina contactinformatie.

De Werkgroepen

De huidige IIP Duurzame ICT werkgroepen (in oprichting) zijn:

  • Stichting IIP Duurzame ICT - Werkgroepen Duurzame netwerktechnologie
  • Stichting IIP Duurzame ICT - Werkgroepen Duurzame Data Centers (ICT infraroom technologie, green data center, serverfarm, computerruimte)
  • Stichting IIP Duurzame ICT - Werkgroepen Duurzame ICT en Communicatie (DI & C)
  • Stichting IIP Duurzame ICT - Werkgroepen ICT en Energie
  • Stichting IIP Duurzame ICT - Werkgroepen Duurzaamheid door ICT(beleid)
  • Stichting IIP Duurzame ICT - Werkgroepen Software & Sustainability
  • Stichting IIP Duurzame ICT - WerkgroepenFramework Sustainable ICT

  • De organisatie staat open voor nieuwe werkgroepinitiatieven.

De Commissie van Aanbeveling

Dr.ir. Rob Fastenau

Dr.ir. Rob Fastenau
Decaan faculteit EWI
TU Delft
 

Drs. Harry J.G. Hendriks

Drs. Harry J.G. Hendriks
CEO Government & Public Affairs Philips
 

Prof.dr.ir. Bart Smolders

Prof.dr.ir. Bart Smolders
Decaan faculteit EE
TU/e Eindhoven
 

Drs. Harry van Dorenmalen

Drs. Harry van Dorenmalen
Algemeen directeur Europa
IBM
 

Prof.dr.ir. Ton C.P.M. Backx

Prof.dr.ir. Ton C.P.M. Backx
Directeur Photonica Instituut
TU/e Eindhoven
 

Prof.dr.ir. Ton Mouthaan

Prof.dr.ir. Ton Mouthaan
Voormalig decaan BMS
UTwente
 

Prof. dr. Daan Lenstra

Prof. dr. Daan Lenstra
Voormalig decaan EWI
TU Delft
 

Bert Nijboer

Bert Nijboer
Algemeen directeur
Reggefiber