IIP Duurzame ICT - Waarom Duurzame ICT?

In de huidige samenleving wordt ICT vooral als een zogenaamde "enabler" van zo’n beetje alles gezien. Dat ICT ook ten aanzien van duurzaamheid een dergelijke ondersteunende, dienende rol krijgt toebedeeld, is in dat licht bezien min of meer vanzelfsprekend.

Naast deze, overigens uiterst zinvolle, rol kan men stellen dat er op het terrein van duurzaamheid in de ICT sector zelf eveneens veel winst valt te behalen. Los van alle als zodanig waarneembare technologie is ICT vaak verborgen aanwezig in nagenoeg alle geledingen van de hedendaagse maatschappij. Hiervoor geldt echter vaak "onbekend maakt onbemind". Deze “embedded” ICT treft men bijvoorbeeld aan in de auto, het koffiezetapparatuur en de magnetron. Verduurzaming van ICT levert dus ook buiten de sector aanzienlijke duurzaamheidsvoordelen op.

Met de bewust gekozen naam "IIP Duurzame ICT" wordt tevens beoogd de situatie, dat straks de hele wereld met behulp van ICT verduurzaamd is en ICT zelf nog een "fout" imago heeft, te voorkomen.

Kortom: het belang van duurzame ICT en de bewustwording daarvan kan niet genoeg worden benadrukt. Noodzaak, innovatie, idealisme en commercie hoeven elkaar hierbij niet in de weg te zitten, integendeel, ze kunnen elkaar juist versterken.

ICT Innovatie Platform Duurzame ICT - terug

IIP ictRegie
Home | Contact | English | website by GreenICT © 2007- 2011